வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2008

vinayagar


பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும்
இவை நான்கும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன்
கோலம்செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே
நீ எனக்கு சங்கதமிழ் மூன்றும் தா.

Arts and crafts only

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin